Từ khóa: "đức phật"

Mật pháp quán tưởng Đức Phật Dược Sư

Theo sự chỉ dạy của thầy Thích Minh Từ tại chùa Quang Minh, Australia,