Từ khóa: "Phật pháp"

Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”, hiện tại vẫn là Phật.Chẳng qua hiện tại, bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên biến thành như vầy. Nếu buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Phật,… không hề khác nhau.

“Nhân chi sơ tánh bản thiện”

Lại nhớ hình ảnh một số người đi chùa để ‘khoe thân’ mà mấy hôm trước các trang mạng đã đưa tin, chúng tôi thấy thương các em quá đỗi, tâm từ tánh thiện đã có sẵn trong các em “Nhân chi sơ tánh bản thiện”.

Câu chuyện đầu năm: Vô ngã & ngã... vô

Đầu năm mới, chúng tôi xin kể lại hai mẫu chuyện trong vô vàn câu chuyện thú vị liên quan đến Hòa thượng Thích Thiện Siêu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử.

Biết hối hướng, mang lại ý nghĩa cho Đạo Pháp - Dân Tộc - Gia Đình(*)

Phật pháp bất ly thế gian pháp, đạo và đời không tách khỏi nhau, cho nên đức Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rằng Phật pháp tại thế gian, không thể xa rời thế gian mà tìm chân lý được. Nếu bỏ thế gian mà đi tìm chân lý thì không khác nào đi tìm lông rùa, sừng thỏ.

Sắc dục chướng ngại đường đạo

Người tu hành không thể có niệm tà dâm, tức là ý tưởng dâm dục. Nếu còn chút niệm dâm dục, thì quyết không bao giờ vượt khỏi tam giới, vẫn phải lưu chuyển hoài hoài trong luân hồi sanh tử, vì niệm dâm dục chính là gốc rễ của sanh tử. Nếu đoạn trừ được nó, thì mới có thể ra khỏi tam giới mà chứng quả Phật.

Tâm sự của một Phật tử vùng quê

Ngày xưa, khi đời sống còn nghèo, các cụ đã ý thức được vai trò của nhà sư trong đời sống tâm linh của dân làng: “Nhà có vàng không bằng làng có sư”. Nhờ có các nhà sư, nhân dân có điểm tựa tinh thần khi được nghe lời kinh, tiếng kệ, tiếng chuông chùa, khuyên bảo những điều hay, lẽ phải, chăm lo lễ bái, cầu an…

Nghĩ về tinh thần cầu đạo

Người xưa xem kinh sách của thánh hiền, lời dạy của thầy tổ, các bậc thiện hữu tri thức quý hơn cả sinh mạng của mình, sẵn sàng xả bỏ thân mạng để cầu học, quý trọng, tôn thờ, xem đó là bảo vật thiêng liêng, hết lòng tin tưởng, hết lòng vâng theo, thực hành cho đến nơi đến chốn.

Chùa Phong Phạn long trọng tổ chức lễ vía Phật A Di Đà và đêm hoa đăng

Tối ngày 19/11/năm Quý Tỵ, tại chùa Phong Phạn, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà và đêm hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

Thức ăn tinh thần của người tu

Nói về thức ăn, Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng; theo Ngài, người tu có bốn món ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.