Từ khóa: "tượng phật bà quan âm bồng súng"

Dựng tượng Phật Quan Âm ... bồng súng: Muôn ngàn hóa thân?

Truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Kim cang thừa (PG Tây Tạng) tin rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đang hóa hiện ra nhiều hóa thân để cứu độ chúng sinh. Từ chỗ niềm tin tôn giáo, ngài đã hóa thân trở thành cội nguồn cho nhiều tác phẩm văn học của nhiều dân tộc Phương Đông, trong đó có Việt Nam.

Quảng Nam: Đập tượng Phật Quan Âm... thay tượng du kích

Tại một hồ nước trên cánh đồng thuộc xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) có một pho tượng cô du kích đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng. Bức tượng khi xây có thể là thạch cao trắng, nhưng bây giờ, người ta thấy đã loang lổ nhiều mảng đen.