Từ khóa: "giữ giới"

Khi lâm chung, thấy có điềm lành có phải là triệu chứng giải thoát không?

Điềm lành phần lớn là do sức mạnh của các thần linh hiển hiện, tuy có quan hệ với người sắp chết, nhưng không phải trọng yếu. Điềm lành xuất hiện tuy có tác dụng làm tăng thêm lòng tin đối với người khác, nhưng không thể khẳng định đó là triệu chứng của giải thoát

Dâng Kinh cúng dường Đức Pháp Chủ, được nghe bài pháp về giữ giới

Ngày cuối tuần, chúng tôi đã được may mắn đến đảnh lễ và dâng Kinh tới Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Một duyên lành lớn và một may mắn hiếm có cho hàng cận sự chúng tôi.

Để trờ thành Phật tử chân chính - Phần 2

Nhờ nương tựa Tam bảo nên chúng ta lần hồi chuyển hóa được những nghiệp xấu ác có tính cách làm mình và người khổ đau mà hay giúp đỡ, sẻ chia, đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Ðây chính là sự hồi tâm tỉnh giác, phát nguyện nương tựa Tam bảo để làm mới lại chính mình mà vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.

Lợi ích của việc qui y, thọ ngũ giới

Khi quy y, tức đối trước Tam bảo, có sự chứng minh của chư Tăng, phát nguyện trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng làm một đệ tử Phật hay còn gọi là Phật tử