Từ khóa: "ht thích thiện tâm"

Ý kiến về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cây bút cư sĩ cho thông tin truyền thông PG

Nếu ngành thông tin truyền thông Phật giáo quản lý, tạo môi trường thuận lợi, thường xuyên tác động thúc đẩy việc đóng góp bài viết, thì cống hiến của các cây bút Phật giáo cư sĩ sẽ rất lớn, ảnh hưởng tích cực đến cục diện thông tin truyền thông Phật giáo.

Đi từ Phật giáo để phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngoài hình thức thăm viếng, hành hương chùa chiền lẫn nhau của tăng ni Phật tử, có thể tìm kiếm những hình thức hợp tác mới trên những lãnh vực như giáo dục, hoằng pháp, truyền thống, văn hóa.

HT Thích Thiện Tâm: Giáo dục là sự lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo (2)

Giáo dục là một khoa học và ngày càng phát triển. Có được đào tạo sư phạm và được kịp thời cập nhật bước tiến khoa học giáo dục, người tu sĩ Phật giáo mới có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của mình, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc hóa độ chúng sinh.

HT Thích Thiện Tâm: Giáo dục là sự lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo (1)

Luận án tiến sĩ giáo dục học và lý lịch khoa học của Hòa thượng Thích Thiện Tâm (TS Nguyễn Thanh Thiện) in kèm luận án cho thấy sự quan tâm vô cùng đặc biệt của hòa thượng đối với giáo dục Phật giáo hướng ra xã hội.