Từ khóa: "sư phạm"

HT Thích Thiện Tâm: Giáo dục là sự lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo (2)

Giáo dục là một khoa học và ngày càng phát triển. Có được đào tạo sư phạm và được kịp thời cập nhật bước tiến khoa học giáo dục, người tu sĩ Phật giáo mới có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của mình, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc hóa độ chúng sinh.