Từ khóa: "nghi lễ"

Văn hóa PGVN, thống nhất trong đa dạng (3)

Mỗi tông môn hệ phái duyệt qua bốn chủ đề đã là khó khăn để thể hiện nét đặc thù cho mỗi hệ phái. Cản trở nhất là tính bảo thủ. Thành công nhất là tinh thần cầu tiến, dám vứt bỏ những chướng ngại lỗi thời để thống nhất trong cái chung. Đòi hỏi mỗi hệ phái ý thức nét đặc thù của mình nằm trong một dạng thức chung của dân tộc, góp phần phát huy tính sáng tạo cho một Phật giáo Việt Nam

Văn hóa PGVN, thống nhất trong đa dạng (2)

Nếu đặt vấn đề - Pháp phục - nghi lễ - văn ngôn - di sản mà không đặt vấn đề nhân cách xả ly của Phật giáo thì một tập thể như thế cũng chỉ là một tập thể mang tính thế tục.

Văn hóa PGVN, thống nhất trong đa dạng (1)

Để thoát Trung về mặt tín ngưỡng Tôn giáo, Tông phái Trúc Lâm do Điều Ngự Giác Hoàng khởi xướng, suốt thời gian khá lâu, một Thiền phái thuần Việt được rạng rỡ độc lập, ngay cả văn hóa dân tộc dưới thời Lý Trần cũng cách biệt với "mẫu quốc". Các Thiền sư, Quốc sư đã chứng tỏ cho "mẫu quốc" thấy rằng ngoài bầu trời vẫn có một mặt trời phương Nam rạng chói.

“Ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ không đơn giản chút nào!”

Phật giáo VN có bề dày lịch sử hơn 2.000 năm, GHPGVN được thành lập đến nay đã gần 35 năm, thế nhưng qua thực tế, chỉ nhìn ở lĩnh vực nghi lễ thôi cũng đã thấy đa dạng, tự phát, chưa có định hướng.

Ý nghĩa nghi lễ chẩn tế âm linh cô hồn

Trong đạo Phật có vô lượng pháp môn tu tập. Mỗi pháp môn tu tập đều tùy theo khả năng lãnh ngộ và căn cơ của mỗi chúng sanh. Nhưng tất cả các pháp môn đều đưa hành giả đến mục đích cuối cùng là đạo quả giải thoát.

Phóng sinh 'tượng trưng'

Phóng sinh “tượng trưng” là một đề xuất từ Hòa thượng Thích Chơn Không để góp phần giải quyết những vấn đề trong việc phóng sinh hiện nay của Phật giáo Việt Nam.

Nghi lễ Phật giáo không chỉ là ứng phó đạo tràng

Thời Phật còn tại thế, vị Tỳ kheo muốn thưa thỉnh điều gì đều phải đến trước Phật, trịch bày vai áo bên phải, đi quanh ba vòng rồi quỳ xuống chắp tay đảnh lễ, rồi thưa thỉnh. Hay khi tụng kinh phải đảnh lễ. Đi đứng nghiêm trang, ăn nói đàng hoàng…Đó chính là sơ khởi của nghi lễ Phật giáo.

Giáo hội nên chấn chỉnh đừng để những văn hóa vô căn phi chánh pháp vào hoạt động nghi lễ Thiền môn

Đây là vấn đề khá phức tạp không thể biện minh dưới bất cứ lý lẽ nào, hy vọng Giáo hội quan tâm xử lý vấn đề để khôi phục niềm tin chánh đáng cho quần chúng, để Phật pháp không sa vào hành động tăm tối tà mị.

Tại sao không sử dụng tiếng trống chùa trong các đại lễ Phật giáo?

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa chúng ta sẽ cùng nhau đón mừng Đại Lễ Phật Đản. Trong năm chúng ta có biết bao lễ lớn, nhưng cá nhân tôi ấn tượng và chờ đón nhất 3 ngày lễ là Phật Đản, Vu lan và Phật thành đạo. Và tôi luôn trăn trở, trong mỗi dịp lễ đó, chúng ta dung công cụ gì để kính dâng lên chư Phật, chúng ta nên dùng gì để kết nối chính chúng ta lại với nhau? Và tại sao không phải là trống!