Từ khóa: "trường hạ bảo ngạn"

Phú Thọ: Lễ tạ pháp nội bộ khóa An cư Kiết hạ PL 2561

Sáng ngày 08 tháng 8 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27 tháng 9 năm 2017) Ban Chức sự Hạ trường Bảo Ngạn tỉnh Phú Thọ đà làm lễ tạ pháp nội bộ cho các Hành giả an cư nhị bộ Phật lịch 2561.

Phú Thọ: Lễ tác pháp đối thú bạch văn An cư kiết hạ Tăng ni nhị bộ PL 2561 - DL 2017

Sáng ngày 16 tháng 6 năm Đinh Dậu, toàn thể chư Tăng Ni trong tỉnh Phú Thọ đã vân tập về chùa Bảo Ngạn - xã Sông Lô- Tp. Việt Trì- tỉnh Phú Thọ làm lễ tác pháp bạch văn an cư kiết hạ tập trung theo truyền thống Phật giáo Miền Bắc hậu An Cư.