Từ khóa: "ghpgvn tỉnh quảng nam"

Quảng Nam: Hòa thượng Thích Giác Tràng viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 05giờ10 phút ngày 15 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, phường Cẩm Phô, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Lễ tiểu tường Cố Ni trưởng Thích nữ Từ Hạnh

Sáng ngày 27/11/2014 (04/9/Nhuận/Giáp Ngọ), tại chùa Châu Phong (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ tiểu tường Cố Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh – CM Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, CM Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Nguyên thành viên UBMTDTTN Tỉnh Quảng Nam, Trú trì chùa Châu Phong.

Quảng Nam: Lễ húy nhật Cố Ni sư Thích Nữ Hạnh Đạo

Sáng ngày 6/9/2014 (13/8/Giáp Ngọ), tại chùa Hòa Quang - xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), môn đồ và pháp quyến, đạo hữu Phật tử đã thành kính tổ chức lễ húy nhật cố Ni sư Thích Nữ Hạnh Đạo - Nguyên Phó BTS PG huyện Duy Xuyên, Trú trì chùa Hòa Quang.