Từ khóa: "quyền lực mềm"

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục phải được sử dụng vì lợi ích PGVN

Trong một bài phỏng vấn trước, HT Thích Thiện Tâm trong vai của một chuyên gia giáo dục, đã đề cập đến khái niệm “quyền lực giáo dục”, trong khi phân tích về tác động giáo dục hướng ra xã hội của tôn giáo.

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục là điều tất nhiên khi sở hữu hoạt động giáo dục

Thực ra, quyền lực mềm giáo dục tuy không tác động tức thời, như chuyển biến tâm tư tình cảm sau khi tiếp xúc với những tác phẩm văn học nghệ thuật, nhưng quyền lực mềm giáo dục có tác động lâu dài và bền vững.