Từ khóa: "đạo sư tự phong"

Duy Tuệ kẻ công kích, bóp méo giáo pháp Đức Phật

Bài viết này tiếp tục trích dẫn và bàn luận những vấn đề từ nội dung quyển sách ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm” của tác giả Duy Tuệ*