Từ khóa: "triều tiên"

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cuộc đàm phán của lòng bi mẫn

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến cả thế giới chú ý quan tâm theo dõi. Quan tâm theo dõi ráo riết-bởi Hội nghị này có tính quyết định đến việc giảm trừ vũ khí hạt nhân hoặc có nguy cơ lại càng làm gia tăng vũ khí này trong thời gian tới.

Phật giáo Hàn Quốc trong khó khăn

..Hàn Quốc là quốc gia đa tôn giáo và là nhà nước thế tục. Tuy nhiên, việc tổng thống Hàn Quốc và các thành viên nội các của ông theo tôn giáo nào đóng vai trò không nhỏ trong việc hoạch định quan hệ của chính quyền Lee Seung-man đã tiến hành cải cách ruộng đất với hệ quả là thu hẹp đất đai kéo theo đó là cơ sở vật chất và nguồn tài chính của chùa chiền

Các nhà sư Hàn Quốc sang Triều Tiên bàn chuyện Phật pháp

Để có được chuyến đi này thì các nhà tu hành Hàn Quốc phải nhận được sự chấp thuận từ cả hai chính quyền. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết phái đoàn tu hành của Hàn Quốc gồm 5 cao tăng từ Tông phái Tào Khê còn các nhà tu hành phía CHDCND Triều Tiên là các cao tăng thuộc Hội Phật giáo Triều Tiên.