Từ khóa: "tôn giáo"

Ông Bùi Hữu Dược: “Không ai gọi việc đi tu là một nghề”

Ở góc độ quản lý nhà nước về Phật giáo, Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) ông Bùi Hữu Dược trao đổi xung quanh vấn đề hình ảnh Phật giáo bị ảnh hưởng bởi những kẻ vô tri - giả sư hay tu hành nhưng coi thường giáo lý.

Đạo Phật được tôn xưng là tôn giáo số một trên thế giới

Qua những vụ kiện tụng vẫn thường xẩy ra của Tổ Chức Tự Do Tôn Giáo (Freedom From Religion Foundation – FFRF), tôi cảm thấy mục tin tức sau đây rất có ý nghĩa và thú vị.

Đạo nào xuất thế tiêu cực ? Đạo nào nhập thế tích cực ?

Hơn lúc nào hết, cần đi tìm những điều giống nhau trong các tôn giáo, các giòng tư tưởng, hơn là đào sâu những khác biệt. Riêng trong sự tìm hiểu những điều cốt lõi của Ky Tô giáo và Phật giáo, thì tôi có thể xác quyết với bạn rằng : quả thực, tôi không hề thấy điều chi mâu thuẫn giữa hai tôn giáo này.

'Sư cô trụ trì' chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật

Ai đó dựng ra câu chuyện “sư cô trụ trì” cải đạo theo Chúa là người có tâm lý cạnh tranh tôn giáo kém lành mạnh, nếu không muốn nói là hành vi thiếu lương thiện, và những người lợi dụng tình cảnh đau đớn, lúc mê lúc tỉnh của bệnh nhân để đạt mục đích cưỡng đoạt niềm tin tôn giáo là phi đạo đức.

Đạo Phật là đạo Giác Ngộ

Trong kinh kể, khi giác ngộ viên mãn, Đức Phật có đầy đủ Tam minh, Lục thông.

Sức khỏe qua cách nhìn của các tôn giáo

Các tôn giáo lớn luôn quan tâm chú ý đến sinh mệnh và hạnh phúc của con người, đồng thời trong quá trình phát triển lâu dài, các tôn giáo đã hình thành được quan điểm sức khỏe đặc sắc độc đáo riêng cho tôn giáo mình. N

Vô tình hay cố ý lăng mạ Phật Giáo?

Làm văn hóa hãy thể hiện tính văn hóa từ nhân cách đến hành động, từ lời nói đến ý tưởng. Trước khi làm văn hóa để định hướng văn hóa cho xã hội, tự thân cũng phải có văn hóa của người cầm bút.