Từ khóa: "hiến chương giáo hội phật giáo việt nam"

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI có hiệu lực

Ngày 26 tháng 01 năm 2017, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký Quyết định số: 018/QĐ-HĐTS về việc ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 30-1-2013, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 016/QĐ/HĐTS chính thức ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Hiến chương tu chỉnh lần thứ V gồm 13 chương, 71 điều, có nhiều nội dung mới.

Thông tư hướng dẫn góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

Ngày 17/3/2012, HT Thích Trí Tịnh - Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký Thông tư số: 089/TT/HĐTS hướng dẫn góp ý tu chỉnh Hiến chương Giáo hội PG Việt Nam lần thứ 5 trình Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII