Từ khóa: "đào tạo tăng ni"

Đừng ham hành đạo sớm

Chúng ta thấy ngày nay nhiều chùa nhận đệ tử xuất gia quá dễ dãi, không có chọn lựa, cân nhắc. Có vị còn cố gắng nhận đệ tử cho nhiều để được danh tiếng, được thập phương bá tánh cúng chùa cho nhiều, chứ không phải vì mục đích đào tạo Tăng/Ni tài, ươm mầm cho Phật pháp. Họ nhận vào cho đông rồi để đó chứ không dạy dỗ gì cả.

Trường TCPH Nam Định tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp khóa V và khai giảng khóa VI

Đào tạo và giáo dục Tăng ni là nền tảng của xây dựng và phát triển đạo pháp. Ý thức được vai trò to lớn đó, kể tử khi GHPGVN thành lập đến nay, các cấp Giáo hội luôn quan tâm chăm lo, xây dựng, phát triển, mở mang các trường Phật học, từ sơ cấp đến cao cấp.