Từ khóa: "phát thuốc miễn phí"

Có bệnh thì đến Hưng Minh tự

Bệnh nhân điều trị bằng nam y tại chùa Hưng Minh được miễn phí hoàn toàn. Nhiều ca bệnh tưởng như đầu hàng tử thần đã được các thầy thuốc ở đây cứu sống

Hà Nội: Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại chùa Hòa Phúc

Thực hiện tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá trách” của dân tộc Việt Nam, cũng như trách nhiệm của người con Phật trong thời đại mới. Cùng với đó là mong muốn đảm bảo sức khỏe cho các Phật tử trong đạo tràng, bà con nhân dân trong địa bàn xã Hòa Thạch và các xã lân cận có được sức khỏe tốt để tu tập và lao động.

Chùa Diên Quang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người

Với tinh thần Hoằng Pháp Lợi Sanh không chỉ tập trung tổ chức các khóa tu học giáo lý cho Phật tử mà Đại đức Thích Tâm Quán còn đẩy mạnh các công tác từ thiện xã hội.

Chùa Bà Đa khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Nhân dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm xuất gia 19/9/AL, theo công hạnh cứu độ chúng sanh, đem an lạc từ bi đến với mọi người.