Từ khóa: "kinh dược sư"

Cúng sao, giải hạn là mê tín dị đoan

Đầu năm mới, nhiều ý kiến, thư bạn đọc gởi đến tòa soạn thắc mắc về hiện tượng có một số chùa tổ chức lễ dâng sao giải hạn, cũng như hiện tượng đốt vàng mã, cá biệt là sự việc ở chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận) còn treo bảng hướng dẫn cách thức làm “chú bán đất”, “chú bán nhà”... gây sự ngỡ ngàng cho nhiều người.

Giới trẻ về Chùa Bằng tu học ngày đầu tiên của năm 2016

Ngày 01 tháng 01 năm 2016 – ngày đầu tiên của năm mới, hơn 700 bạn sinh viên, thanh thiếu niên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trong miền Bắc đã đón ngày đầu năm mới với những cảm xúc thật mới, sự trải nghiệm mới bên mái chùa Bằng (Linh Tiên Tự) trong chương trình tu học đầu tiên của năm 2016

Lễ húy kỵ Sư tổ Ngộ Chân Tử và tạ đàn tụng Kinh Dược Sư tại chùa Hòa Phúc

Đại đức Thích Tâm Hòa đại diện chư tăng bổn tự đã chia sẻ cùng đại chúng về tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử - Tổ khai sơn chùa Hoằng Pháp nơi thầy đã xuất gia tu học, tại đây hàng nghìn phật tử đã có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về ngài Tổ sư, một người đã sống trọn đời với đạo pháp.

Chùa Hòa Phúc khai đàn tụng kinh Dược Sư

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là vị Phật với tâm nguyện từ bi chữa bệnh cho mọi người.

Tổng hợp 4 ngày Pháp hội Dược Sư 7 ngày lần thứ 9 tại chùa Bằng

Pháp là đại chúng sẽ được nghe các bậc Giảng sư giảng giải ý nghĩa lời Phật dạy trong Kinh Dược Sư, ví dụ như tụng kinh Dược Sư để tiêu trừ ba chướng “Nghiệp chướng – Báo chướng – Phiền não chướng”. Muốn làm được như vậy, phải thực hành Hạnh Bố Thí; nghiêm trì Giới Luật....