Từ khóa: "con rắn trong đạo phật"

Chuyện ly kỳ về Rắn thần Naga trong Phật thoại

Rắn thần Naga xuất hiện phổ biến trong nhiều Phật thoại và đa phần gắn liền với Đức Phật lịch sử.

Thuật ngữ và công án liên quan đến con Rắn trong Phật sử

Nói đến rắn, trong dân gian thường người ta nghĩ đến sự độc hại, còn chuyện cắn mổ chỉ là bản tánh tự nhiên của nó, chớ nào có ác ý gì đâu !