Từ khóa: "tín đồ phật giáo"

Làm gì để giới trẻ đến chùa ?

Nhìn từ chiến lược chung, thì các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt sự quan tâm ở việc kiểm soát Tăng ni, chùa chiền nhiều hơn là quan tâm đến giới trẻ Phật tử đến chùa.

Đi từ Phật giáo để phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngoài hình thức thăm viếng, hành hương chùa chiền lẫn nhau của tăng ni Phật tử, có thể tìm kiếm những hình thức hợp tác mới trên những lãnh vực như giáo dục, hoằng pháp, truyền thống, văn hóa.

Kỹ thuật cải đạo tín đồ Phật giáo: chiếm cứ công viên

Những người mưu toan cải đạo tín đồ Phật giáo sang các tôn giáo phương Tây luôn săn tìm những không gian thuận lợi để tổ chức thực hiện việc cải đạo.