Từ khóa: "truyền thông"

“Chọn đồ thờ cúng để biết tôn kính tổ tiên, hiểu hơn về truyền thống và nếp nhà”

Chọn đồ thờ cúng cho gia đình là việc nhỏ nhưng rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện được giá trị của đồ vật mà còn thể hiện rất nhiều những giá trị sống, giá trị tâm linh nếu ta biết trân trọng và nâng niu phần thuộc về sự tự tôn dân tộc mình".