Từ khóa: "vu lan báo hiếu"

Vu Lan: Mùa mở những sợi dây treo ngược

Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và từ bi từ nơi tâm mình và từ nơi chính cuộc sống hằng ngày của mình, để cúng dường lễ Vu lan, với một ý nghĩa thiết thực.

Hà Tĩnh: Chùa Giai Lam tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2555

Ngày 13 tháng 8 năm 2011 chùa Giai Lam –xóm Bình Tiến - xã Thạch Tân huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan báo hiếu PL2555 – DL 2011.