Từ khóa: "lễ tiểu tường"

Khánh Hòa: Lễ tiểu tường cố Đại đức Thích Nhuận Châu

Sáng 26/2 (nhằm ngày 1/2 Đinh Dậu), tại Tổ đình Sắc tứ Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chư tôn đức BTS PG thị xã Ninh Hòa cùng môn đồ pháp quyến trọng thể tổ chức lễ Tiểu tường cố Đại đức Thích Nhuận Châu – Khai sơn chùa Liên Trì, Spring Hill, Florida.

Lễ tiểu tường Cố Hòa thượng tọa chủ tu viện Phước Hoa

Sáng 13/10/ 2016 hàng trăm Chư Tăng ni, môn đồ pháp quyến đổ về tu viện Phước Hoa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai dự lễ tiểu tường cố Hòa thượng thượng Thông hạ Quả.

Lễ tiểu tường Cố Hòa thượng Thích Tâm Châu

Sáng mồng 7 tháng 7 năm Bính Thhân (09/8/2016), Tổ đình Vĩnh Nghiêm quận ba,TP HCM tổ chức trọng thể cầu siêu năm thứ nhất cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu.

Quảng Nam: Lễ tiểu tường Cố Ni trưởng Thích nữ Từ Hạnh

Sáng ngày 27/11/2014 (04/9/Nhuận/Giáp Ngọ), tại chùa Châu Phong (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ tiểu tường Cố Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh – CM Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, CM Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Nguyên thành viên UBMTDTTN Tỉnh Quảng Nam, Trú trì chùa Châu Phong.