Từ khóa: "chùa yên lạc hà tĩnh"

Hà Tĩnh: Đại đức Thích Chúc Huy giảng pháp tại chùa Yên Lạc

Nhằm giúp thiện nam tín nữ, Phật tử có thêm tư lương kiến thức khi về chùa công đức công quả, cũng như thực hành tu học để mang lại bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.

Hà Tĩnh: Lễ vu lan báo hiếu - an vị tôn tượng Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù

Sáng 4.7.Kỷ Hợi (4/8/2019), tại chùa Yên Lạc, thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù, tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL 2563 – DL 2019.

Hà Tĩnh: Lễ hoàn công, an vị tôn tượng Phật tại chùa Yên Lạc

Sáng ngày 28.11.Mậu Tuất (4/12/2018), tại chùa Yên Lạc, thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc bổn tự trang nghiêm tổ chức lễ hoàn công phục dựng ngôi Tam bảo, an vị tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

GHPGVN huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ vu lan, cúng dường trai tăng

Sáng ngày 19/7/ Ất Mùi (1.9.2015) GHPGVN huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại lễ vu lan báo hiếu, cúng dường trai tăng tại chùa Yên Lạc, xã Cẩm Nhượng.

Hà Tĩnh: Chùa Yên Lạc tổ chức lễ Ngũ Bách Danh

Như thường lệ hằng năm chùa Yên Lạc xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh do Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn trụ trì.lại tổ chức lễ Ngũ Bách Danh.