Từ khóa: "an pháp tự"

Nghệ An: Lễ hằng thuận tại chùa Càn Môn - An Pháp tự

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2014 ( ngày 1 tháng 10 nhuần ), chùa Càn Môn ( An Pháp Tự) tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Nguyễn Xuân Hoài và Hoàng Thị Thúy dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tâm Hiếu (trụ trì chùa Càn Môn ) và Đại đức Thích Tâm Định.