Từ khóa: "bôi nhọ"

Một trí thức Kitô giáo cố tình "bôi nhọ" một cao Tăng Phật giáo

Giáo Hoàng đương nhiệm Francis từng tuyên bố : “mọi người không nên sợ Kito giáo” nhưng không sợ sao được khi con chiên trí thức ngoan đạo làm chuyện vô đạo đức thiếu lương tâm, hạ nhục một danh Tăng Phật giáo như thế.

Một kiểu xúc phạm đức tin tôn giáo trên Tin tức Online

Đất nước chúng ta chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng. Yếu tố rất căn bản của điều đó là phải biết tôn trọng đức tin của người khác.