Từ khóa: "kinh nghiệm hoằng pháp"

Hòa thượng Thích Quang Đạo chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp

Hoằng pháp là một trong những sứ mệnh quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một tôn giáo. Phật giáo cũng không ngoại lệ.

Thái Nguyên: Chương trình thuyết giảng ngày thứ hai của khóa bồi dưỡng Hoằng Pháp

Chư tăng ni mỗi người phải là một thành viên tốt không nên làm ảnh hưởng đến Phật giáo và người dân cũng như Đrang, nhà nước. Ngành Hoằng pháp phải cố gắng chỉnh đốn trong hàng ngũ Tăng ni để cho hình ảnh đẹp của Tăng ni Phật giáo tồn tại vững bền trong lòng dân tộc.

Thái Nguyên: Hội thảo kinh nghiệm hoằng pháp và tập huấn hoằng pháp viên (ngày thứ hai)

Ngày 13/12/2014 (nhằm ngày 22/10/Giáp Ngọ), khóa bồi dưỡng hoằng pháp và tập huấn hoằng pháp viên khu vực phía Bắc diễn ra với nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, nhằm cung cấp, chia sẻ cho chư Tăng, Ni, Phật tử những kỹ năng cơ bản nhằm truyền bá chánh pháp sâu rộng tới chúng sinh.

Thái Nguyên: Khai mạc khóa tập huấn kinh nghiệm hoằng pháp khu vực phía Bắc

Tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ tuyên đọc diễn văn khai mạc; TT.Thích Thanh Giác, thay mặt cho Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ đọc báo cáo tổng kết và trình bày phương hướng trong thời gian tới.