Từ khóa: "phật giáo thời lý"

Từ Đạo Hạnh nhà thơ thiền thâm hậu độc đáo

Từ Đạo Hạnh (1072 - 1116) còn có tên là Từ Lộ, tục gọi là Đức thánh Láng, một thiền sư người Việt thời nhà Lý.

Triết lý 'Dung tam tế' của thiền sư Vạn Hạnh

Đó là sự dung hợp Đạo với Đời, đây là biểu dương tinh thần truyền thống của dân tộc Việt- trên cơ sở hợp nhất giữa lý tưởng và thực tế của việc hoằng dương đạo pháp để đem lại lợi ích trong quá trình trấn hưng đất nước nói chung và kỷ nguyên thời L

Một trường hợp Phật giáo thúc đẩ sự phát triển của kỹ thuật

Ngược lại, hoạt động phổ biến kinh Phật là một biểu hiện cho Phật giáo hưng thịnh. Biểu hiện này được ghi nhận rõ nét ở vương triều Lý, khi nhu cầu in kinh Phật thúc đẩy kỹ thuật in mộc bản.

Phật giáo thời Lý - Trần với bản sắc Dân tộc

Phật giáo Việt Nam thời Lý –Trần được kế thừa và phát triển trên cơ sở của ba mối giao lưu – tiếp biến bởi có ba nguồn du nhập trước đó.