Từ khóa: "đại đức thích tâm quán"

Hơn 1000 vị Tăng Ni dự lễ tri ân, cúng dường

Sáng ngày 21/7/2019 (19/6/Kỷ Hợi), nhân kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, tại chùa Diên Quang, thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ lạc thành, lễ tạ ơn Tam Bảo và lễ cúng dường với sự tham dự và chứng minh của hơn 1000 Chư tôn đức Tăng Ni.

Đại đức Thích Tâm Quán thuyết giảng tại chùa Hòa Phúc

Chúng ta học Phật phải hiểu lời Phật dạy, trong kinh Di Đà, Đức Phật nói mình niệm Phật để cho tâm mình thanh tịnh để không còn hỉ nộ, ái ổ nữa thì đó mới là công đức là phúc lành chúng ta tạo được. Từ những công đức đó mà chúng ta chuyển hóa được nghiệp lực chính mình và hồi hướng về cho người thân của mình, người sống được lợi lạc, người mất được lợi lạc.

Bắc Ninh: Đại lễ lạc thành ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Diên Quang

Sự hiện hữu của ngôi chùa Diên Quang (thôn Guột, xã Việt Hùng, Quế Võ) không ngoài tâm nguyện muôn thủa của người con Phật là: “Hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sinh”. Luôn lấy vấn đề hoằng pháp lợi sinh làm kim chỉ nam cho mọi sự sinh hoạt của mình.

Bắc Ninh: TT Thích Chân Tính giảng pháp tại chùa Diên Quang

– Thượng tọa Thích Chân Tính đã có bài pháp thoại nói về ý nghĩa của việc xây dựng chùa. Ngay từ thời đức Phật, tinh xá được coi là nơi tu học và hoằng pháp cho chúng xuất gia cũng như tại gia. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đặc biệt là thời Lý, Trần, tinh xá (hay còn gọi là chùa) cũng được xây dựng lên với mục đích thuyết giảng Phật pháp, đào tạo Tăng tài… nhưng về sau chùa dần trở thành nơi lễ bái, cầu xin, mất đi ý nghĩa ban đầu