Từ khóa: "funky buddha"

Từ vụ Buddha Bar & Grill, Buddha Spa và Funky Buddha: Xây dựng một dòng chính văn hóa

Tôi nghĩ rằng cái bảng hiệu Buddha Bar & Grill ở Sài Gòn, Buddha Spa và Funky Buddha ở Hà Nội kia, cùng với rất nhiều những thứ nhố nhăng khác, chính là sản phẩm ngoại lai du nhập vào từ những bèo bọt của văn hóa xứ người và đầu óc “kinh tế thị trường”chạy theo lợi nhuận.