Từ khóa: "nghi thức cúng giao thừa"

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Đón mừng năm mới để có thêm phần cung kính và ý nghĩa, trang nhà xin giới thiệu nghi thức này mỗi chùa hặc quý Phật tử trì tụng nghi thức này.