Từ khóa: "vía đức di lặc"

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Đón mừng năm mới để có thêm phần cung kính và ý nghĩa, trang nhà xin giới thiệu nghi thức này mỗi chùa hặc quý Phật tử trì tụng nghi thức này.

Đức Di Lặc qua hình ảnh và ý nghĩa ngày vía của Ngài

Hôm nay nhân ngày đầu năm, đúng là ngày vía của đức Phật Di-lặc, và lúc này chúng ta lễ Phật gọi là lễ vía đức Di-lặc. Chúng ta phải biết ý nghĩa ngày vía của Ngài thì việc lễ của chúng ta mới có giá trị thật.