Từ khóa: "ghpgvn tỉnh bến tre"

Chùa Quốc Thới - Bến Tre đêm hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Đối với hành giả thực tập pháp môn Tịnh Độ niệm Phật thì trong tất cả các lễ lớn có lẽ đây là ngày quan trọng nhất. Vì đây là dịp để mọi người cùng hướng về Đức Phật, hướng về hình ảnh siêu thoát của bậc xuất trần thượng sĩ với 48 đại nguyện cao cả cứu độ chúng sinh.