Từ khóa: "chùa cổ am hưng yên"

Chùa Cổ Am Hưng Yên đại lễ vía Đức Phật A Di Đà PL 2558

Hòa với nhịp điệu hàng triệu triệu tâm tư những người con Phật khắp nơi trên thế giới lắng lòng kính tưởng Đức Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật.