Từ khóa: "hòa thượng thích trí hữu"

Đà Nẵng: Lễ húy nhật lần thứ 39 Cố HT. Thích Trí Hữu

Cố Hòa thượng thượng TRÍ hạ NĂNG hiệu HƯƠNG SƠN tự TRÍ HỮU sinh năm 1913 tại làng Quá Giáng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.