Từ khóa: "đón xuân"

Trà, hoa, nhạc và tình thầy trò ngày mồng một tết

Thường thì ngày mồng một tết mọi người ở nhà bên gia đình, hay đi chúc tết họ hàng, còn tôi chọn hướng đi riêng: đến với nghĩa ân sư.