Từ khóa: "giáo dục phật giáo"

Trường tiểu học Phật pháp duy nhất ở châu Âu

Trường Tiểu học Phật pháp ở Brighton là trường tiểu học duy nhất ở Anh cung cấp một nền giáo dục dựa trên giá trị Phật giáo.

Học viện PGVN tại TP.HCM mở lớp Sư phạm mầm non

Ngày 21-10, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện ấn ký thông báo số 130/TB/HVPG về việc tuyển sinh Lớp đào tạo Sư phạm Mầm non tại Học viện PGVN tại TP.HCM hệ vừa học vừa làm, niên khóa 2014 - 2018.

HT Thiện Tâm: Việt Nam Quốc tự nên chuẩn bị cho giáo dục PG hướng ra xã hội

Trong khi đó, phía Phật giáo Việt Nam nhìn chung, chỉ mới có những chuẩn bị tích cực cho giáo dục tu sĩ (giáo dục tăng ni, với cơ sở học viện Phật giáo), mà hầu như chưa có những chuẩn bị tích cực cho hoạt động giáo dục hướng ra xã hội.

HT Thiện Tâm: Tôn giáo nên được phép hoạt động y tế trước giáo dục

Phật giáo, với truyền thống nhu hòa, gắn bó với dân tộc, đã tuyệt đối chấp hành chủ trương tách nhà trường khỏi nhà thờ vào năm 1975, thông suốt tư tưởng, hoan hỷ bàn giao các cơ sở giáo dục cho nhà nước và không hề có tính toán sẽ lại nắm lấy hoạt động giáo dục hướng ra xã hội.

HT. Thiện Tâm: Biệt lập giáo dục là một biểu hiện của quyền lưc mềm giáo dục

Trong bài này, qua hình thức phỏng vấn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những quan điểm của HT Thích Thiện Tâm về quyền lực mềm giáo dục một khái niệm được HT nghiên cứu trong thời gian gần đây, được trình bày từ góc nhìn của một chuyên gia giáo dục, mà theo HT, sẽ giúp tránh được sự chủ quan tôn giáo trong việc tìm hiểu vấn đề có liên hệ đến tôn giáo.

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục phải được sử dụng vì lợi ích PGVN

Trong một bài phỏng vấn trước, HT Thích Thiện Tâm trong vai của một chuyên gia giáo dục, đã đề cập đến khái niệm “quyền lực giáo dục”, trong khi phân tích về tác động giáo dục hướng ra xã hội của tôn giáo.

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục là điều tất nhiên khi sở hữu hoạt động giáo dục

Thực ra, quyền lực mềm giáo dục tuy không tác động tức thời, như chuyển biến tâm tư tình cảm sau khi tiếp xúc với những tác phẩm văn học nghệ thuật, nhưng quyền lực mềm giáo dục có tác động lâu dài và bền vững.

HT.Thích Thiện Tâm: Nếu chỉ vì mục đích giáo dục

Trong bài phỏng vấn này, chúng ta sẽ tiếp tục xin ý kiến Hòa thượng Thích Thiện Tâm theo hướng tìm hiểu trên về giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội.

Giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội có nhiều lựa chọn, nhưng tại sao..?

Bài viết này có nội dung nối tiếp bài phỏng vấn về việc tôn giáo mở đại học tư, vấn đề mà dư luận các tôn giáo đang quan tâm. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trong cư cách một nhà giáo dục học, cũng đã có một số ý kiến khác xác đáng.