Từ khóa: "chính trị"

Gắn kết Phật giáo vào chính trị là làm hỏng Đạo Phật

Phật giáo không khối hợp với chính trị, Phật giáo cũng không làm chính trị, tu sĩ Phật giáo không phải là sứ giả của chính trị, hoạt động của các tu sĩ Phật giáo làm công việc đạo đức và tâm linh.

Người xuất gia có được tham dự, bàn luận chuyện chính trị không?

Đạo Phật đi vào cuộc đời bằng lòng từ bi chí cả, nêu cao ý thức hệ của Tăng lưu, hướng thiện cuộc đời bằng tâm nguyện vô biên, hành động đi vào đời của con người Đạo Phật không có một động lực, thế lực nào xây trở biến thể các nhà Sư thành người thế tục.

Phật giáo Campuchia trong sự việc liên hệ đến biên giới Việt Nam-Campuchia

Phật giáo Campuchia Theravada có hình thức xuất gia đoản kỳ. Người tu chỉ vào chùa trong một thời gian ngắn, tùy phát nguyện, rồi hoàn tục. Trong thời gian ngắn tu học với hình tướng xuất gia, đương nhiên, những thanh niên như vậy là tu sĩ. Những họ không thể tiêu biểu cho Phật giáo.

Phải chăng Trung Quốc muốn bình thường hóa mối bang giao với Phật Giáo Tây Tạng?

Các thành phần ưu tú và giàu có trong xã hội Trung quốc quay về với Phật Giáo là một bằng chứng gián tiếp cho thấy một sự thất bại nào đó trong sách lược chính trị trước đây của quốc gia này. Sự kiện đó cũng cho thấy là Phật Giáo đang hồi sinh trên mảnh đất ngàn năm của dân tộc Hán.

Phật giáo và chính trị

Đức Phật thuộc dòng dõi vua chúa nên đương nhiên có liên hệ với các bậc quan quân và đại thần. Mặc dù mối liên hệ và giao tiếp đó, Ngài không bao giờ dùng đến ảnh hưởng quyền uy chính trị để quảng bá giáo lý của Ngài. Ngài cũng không cho phép giáo lý của Ngài được lạm dụng để đạt uy quyền chính trị…