Từ khóa: "giả dối"

Trả áo cà sa, dù gây scandal, còn hơn giả dối

Nếu đường tu có lỡ, rồi lại cố tu, rồi phải ra đời lại nhiều lần, thì cũng hơn rất nhiều việc vừa tu, tu lên đến hòa thượng, ni trưởng…, mà làm việc đời trong bóng tối, tu một cách giả dối.

Hãy nhẹ nhàng

Nếu gặp người nóng tánh, Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi,không cần phải lẩn tránh