Từ khóa: "giác ngộ"

Sự thật không hiển lộ từ Trí nhớ cũng không phát sinh từ Kiến thức mà từ sự Hiểu biết

Là một trong số những người tiên phong mang giáo huấn của Đức Phật vào thế giới Tây Phương, Walpola Rahula đã từng sống 25 năm trên đất Pháp và giảng dạy ở đại học Sorbonne vào thập niên 1950. Ngài là một trong số những người đã góp phần vào việc quảng bá Đạo Pháp trong thế giới Tây Phương.

Đạo Phật được tôn xưng là tôn giáo số một trên thế giới

Qua những vụ kiện tụng vẫn thường xẩy ra của Tổ Chức Tự Do Tôn Giáo (Freedom From Religion Foundation – FFRF), tôi cảm thấy mục tin tức sau đây rất có ý nghĩa và thú vị.

Bảy phương pháp đi đến Giác ngộ

Chỉ có con đường thực hành bảy phương pháp đưa đến giác ngộ (Thất giác chi) mới đem lại đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau mà Ðức Phật đã tuyên bố

Đạo Phật thực tế và chân thật

Một Phật tử giác ngộ Phật tâm Phật tánh chân thật sáng suốt, nhận biết giữa đúng sai, thiện ác và không bị mê lầm điên đảo chấp chặt thành kiến, nhận sự ảo mộng là thật.