Từ khóa: "độc xà"

Thuật ngữ và công án liên quan đến con Rắn trong Phật sử

Nói đến rắn, trong dân gian thường người ta nghĩ đến sự độc hại, còn chuyện cắn mổ chỉ là bản tánh tự nhiên của nó, chớ nào có ác ý gì đâu !