Từ khóa: "hòa thượng thích tịnh khiết"

Phó pháp Tường Vân

Hòa thượng Chơn Thiện là người chính thức được truyền tâm ấn của Tổ, được cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết chính thức trao truyền. Danh đã chính, ngôn đã thuận thì sự ắt thành. Tăng Ni, Phật tử hẳn đều hy vọng Hòa thượng Trưởng môn phái Tường Vân, từ nay sẽ nối tiếp truyền thống Tường Vân.

Đại lễ khánh thành Tổ đình Tường Vân và Kỷ niệm húy nhật lần thứ 42 Đức Tăng Thống GHPGVNTN

Môn phái Tổ đình Tường Vân, đã phát tâm đại trùng tu viên mãn và tổ chức khánh thành ngôi Tổ đình nhân ngày Húy nhật của Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa thiêng liêng cao quý.