Từ khóa: "nghệ thuật sống hạnh phúc"

Khóa tu Thắp sáng đèn tâm - Nghệ thuật sống hạnh phúc

Bí quyết hạnh phúc đầu tiên là hơi thở. Chúng ta mải miết lao theo cuộc sống mà quên mất hơi thở. Hơi thở là bây giờ và ở đây. Chúng tôi bên nhau trong 5 ngày để cùng nhắc nhau thở, để thở cùng nhau.