Từ khóa: "thầy viên thanh"

Vụ chùa Lộc Uyển Đà Lạt: Liệu có sự thượng tôn pháp luật sau cuộc họp ngày 06/4/2015 ?

Tuy cùng một màu áo, cùng một đấng cha lành, cùng trong một tổ chức giáo hội, cùng giòng máu Âu Lạc, cùng một lý tưởng giải thoát nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự nan giải khi mà hai đường chảy khác nhau của một giòng sông.

Vụ chùa Lộc Uyển Đà Lạt: Tiếp thu lắng nghe, hay tiếp tục sa lầy vào sai phạm

Thầy Viên Thanh có trên 10 ngôi chùa, đương nhiên không phải tự dưng mà có nếu không động não, có rồi không thể tự dưng tồn tại, bao nhiêu ràng buộc đòi hỏi phải tính toán, trong tính toán phải va vấp tham sân si, tự ngã nổi dậy; rồi việc giáo hội, việc tranh chấp cơ sở vật chất, việc phe nhóm lợi ích…

Vụ chùa Lộc Uyển Lâm Đồng: Nguyên nhân sự cố (2)

Lý tưởng của bậc xuất trần-cắt ái ly gia, bỏ hết mọi danh phận quyền lợi thế gian để cầu giải thoát, nhưng vào chùa lại muốn làm trụ trì, không những một chùa mà càng nhiều chùa càng tốt, muốn có chân trong BTS, chạy chọt giáo phẩm rồi quay lại làm khó Tăng ni, ngày càng lún sâu vào Tham sân si, biến mình là kẻ thế tục không tóc.

Vụ chùa Lộc Uyển Lâm Đồng: Con nước hai giòng (1)

Sáng 19/3/2015, tại văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, BTS PG Thành phố Đà Lạt do thầy Viên Thanh – Trưởng BTS triệu tập cuộc họp nội bộ để giải quyết tiếp vụ chùa Lộc Uyển thuộc phường 4, đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt.