Từ khóa: "chùa bửu sơn"

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ nhất

6 giờ giới tử vân tập về chùa Minh Thành. Buổi sáng sau khi kiểm danh, họp chúng bầu Ban lãnh chúng, buổi chiều cùng ngày tổ chức thi khảo hạch giới tử để chọn người đủ điều kiện đăng đàn thọ giới tại Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ lần này.

Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa Bửu Sơn Gia Lai

Sáng ngày 07/04/2014 (19/02/ Ất Mùi) Chùa Bửu Sơn, thôn Phú Yên, xã H’ Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công trùng tu lại ngôi Chánh điện và nhà Hậu tổ.