Từ khóa: "tu sĩ"

Thức ăn tinh thần của người tu

Nói về thức ăn, Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng; theo Ngài, người tu có bốn món ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.

Tại sao người xuất gia phải trải qua giai đoạn làm chú tiểu?

Bất cứ vị tu sỹ Phật giáo nào, sau khi bỏ cuộc sống thế tục, cạo tóc xuất gia để bắt đầu một nếp sống tu hành, đều phải trải qua một giai đoạn học và hành hạnh Sa-di. Những người này trong chùa thường được gọi là chú tiểu hay chú điệu.

Sư già diện thời trang không phải người tu

Sau khi báo chí đưa tin “Sư già “diện” thời trang dạo phố” đã làm không hay về hình ảnh người tu đạo Phật. Thượng tọa Thích Nhựt Phát (Phó đại diện Phật giáo Q.9, TP.HCM) cho rằng, trên quận 9 không có một người "tu sĩ" nào kỳ như vậy.