Từ khóa: "đại giới đàn hà nội"

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 4 và thứ 5

Có thể nói thẳng rằng việc hưng thịnh của Phật pháp chính là ở nghiêm trì giới luật chứ chẳng phải ở hoằng pháp, thuyết pháp...Đệ tử Phật không tuân trì giới luật thì trực tiếp liên quan đến sự hưng vong của Phật giáo cũng như Phật pháp.

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ ba

Xuất gia hay còn gọi là “từ thân cát ái” nghĩa là từ bỏ cuộc sống gia đình để sống đời phạm hạnh, không cha mẹ họ hàng thân thuộc, sống cuộc sống viễn ly không tài sản, “ái sở thân” chuyển thành tâm từ bi.

Đại giới đàn Hà Nội, hành sám và pháp thoại Giáo giới

Người xuất gia là mang trong mình một trọng trách nặng nề, là khuôn mẫu của nhân thiên. Song, giới luật là bước đầu tiên làm nền tảng để đạt được mục đích mĩ mãn, nếu không có “Chỉ trì Giới và Tác trì Giới” thì làm sao đạt được lý tưởng của một vị Tỳ khiêu.

Hà Nội: Khai mạc Đại giới đàn PL 2559 – DL 2015 tại Chùa Bằng

Ngày 08 tháng 04 năm 2015, nhằm ngày 20 tháng 02 năm Ất Mùi, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội chính thức khai mạc chương trình tổ chức Đại giới đàn 2015.