Từ khóa: "suy nghĩ"

Làm từ thiện và đôi điều cần suy nghĩ (3)

Xã hội có quá nhiều vấn đề, mặt tốt lẫn mặt xấu, kẻ bất lương luôn lợi dụng lòng thương của kẻ khác để thủ lợi dưới mọi hình thức. Khó mà lột trần tất cả, người phát tâm từ thiện cần đắn đo suy xét kỷ và biết rõ thực chất trước khi giúp đỡ để tránh khỏi bị lạm dụng mà đáng ra những kẻ bất hạnh phải đáng hưởng được những lòng tốt đó.

Làm từ thiện và đôi điều cần suy nghĩ (2)

Bao nhiêu tiền của, máy móc, nhân sự đầu tư cho cuộc sống đồng bào sắc tộc đến nay vẫn là con số không? Vật chất không thể là điều kiện duy nhất như vật liệu lấp đầy một lỗ trống; con người không phải là một lỗ trống vật chất. Đem cái ăn cho họ mà tình cảm và tinh thần của họ còn một khoảng trống không có chỗ bám víu niềm tin thì sự sụt lỡ tâm linh đưa đến đời sống vật chất là chuyện tất yếu.

Cuộc đời lúc nào cũng mâu thuẫn nên ta phải biết tôn trọng lẫn nhau

Sống với nhau muốn được hòa hợp thì ta phải có tấm lòng nhân ái biết bao dung và độ lượng, biết cảm thông và tha thứ bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Nhờ biết thông cảm cho nhau nên mới bớt xảy ra xung đột và đối kháng. Tóm lại, trong thể xác lẫn tâm hồn chúng ta luôn có sự mâu thuẫn nên ta cần phải biết cách điều hoà.

Hãy suy nghĩ giống như Tôn giả Phú Lâu Na

Cung cấp việc cho người không cần người trả quả. Cúng dường cho người không cầu phước báo. Làm lợi ích cho người không cần người báo ơn, tự hạ tâm mình xuống cho người được thỏa lòng...

Suy nghĩ là một kho tài sản vô giá

Suy nghĩ của bạn là một kho tài sản vô giá, vì không có ai và cũng không có cách nào để cướp được suy nghĩ của bạn.