Từ khóa: "ht thích phổ tuệ"

Cuộc đời Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Đức Đệ tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ sinh ngày 12/04/1917 (Đinh Tỵ), trong một gia đình thuần thành theo Phật, tại làng Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Suy tôn Trưởng lão HT Thích Phổ Tuệ tiếp tục tại vị ngôi Pháp Chủ GHPGVN

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, phiên họp chiều ngày 24/11/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, thủ đô Hà Nội, Tăng Già Toàn quốc đã Yết ma thành tựu, quyết nghị nhất tâm thành kính tái suy tôn Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục đảm trách ngôi vị Pháp Chủ - thống lĩnh Phật giáo Việt Nam.