Từ khóa: "tu học phật pháp"

Sư phụ - người cha thứ hai của tôi

…Tôi vẫn đang tiếp tục trên con đường tu học Phật pháp, tập buông bỏ tham ái, hướng đến viễn ly cao thượng - chân lý giác ngộ giải thoát. Hành trang mang theo là những lời dạy và hình ảnh thân quen ấy.

Tu học Phật phải chuyển đổi tham, sân, si thành giới, định, huệ

Tu học Phật pháp cùng tu học thế gian pháp không như nhau. Giáo học của thế gian pháp chỉ có thể tăng thêm thường thức của chúng ta, không cách gì làm cho chúng ta đạt được định huệ. Định huệ không thể hiện tiền thì quyết định không thể giải quyết được vấn đề.

Vấn đáp các câu hỏi thắc mắc trong tu học - Đại đức Thích Quảng Tú

Chư Tăng là hình ảnh đại diện cho Tam bảo, nhưng trên các trang mạng thông tin xã hội ngày nay chuyển tải những hình ảnh tu sĩ thiếu nghiêm túc, vậy con phải hành động thế nào cho đúng với một tín đồ cư sĩ?