Từ khóa: "quán thế âm bồ tát"

Bồ tát Quán Thế Âm là nam giới?

Kinh Bi Hoa dạy rằng: Về thời quá khứ, ngài Quán Thế Âm là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Lúc bấy giờ có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời giáo hóa chúng sinh. Sau vua và thái tử xuất gia, vua Vô Tránh Niệm thành Phật, làm giáo chủ cõi Cực lạc, lấy hiệu A Di Đà.

Nguyện học theo hạnh lắng nghe của Đức Quán Thế Âm Bố Tát

Những ai từng “tiếp xúc” với Bồ tát qua lời Quán nguyện “Lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ.

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2559

Sáng ngày 23-8 (10-7 Ất Mùi), tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), TT.Thích Minh Tâm và Phật tử bổn tự đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL. 2559 – DL. 2015.

Hà Nội: Chùa Hòa Phúc lễ Ngũ Bách Danh vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 tức ngày 19 tháng 6 âm lịch, tại chùa Hòa Phúc, xã Hòa Thạch, thôn Hòa Trúc, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Ý nghĩa Quán Tự Tại

Người người đều có “Đức Quán tự tại” cần gì phải nhọc công tìm kiếm đâu xa? Thế Đức Quán tự tại là ai?